Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2014

myanaj
13:07
Reposted fromkattrina kattrina viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
13:07
4493 86f7 390
Reposted fromflesz flesz viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
13:05
myanaj
12:53
0858 be5d 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
12:51
4000 686c
Reposted fromsosna sosna viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
12:51
  II (Dialog)

                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja.
Reposted fromkitewalk kitewalk viafuckmysoul fuckmysoul
12:51
6317 168f 390
Reposted fromKZavi KZavi viafuckmysoul fuckmysoul
12:51
1681 126e 390
Reposted fromnytetyger nytetyger viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
12:50
3801 37c7 390
Reposted fromretaliate retaliate viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
12:49
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Mały Książę
myanaj
12:47
8618 159e 390
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
12:47
Kocham moja ekipę.
Reposted fromkamlot kamlot viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
12:46
7478 1ef8 390
Reposted fromsexandthecity sexandthecity viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
12:46
7992 f4c1 390
Reposted fromnutt nutt viafuckmysoul fuckmysoul
12:46
5896 2760 390
Reposted frommrautyna mrautyna viafuckmysoul fuckmysoul
myanaj
12:45
Są takie dni, kiedy nawet własne towarzystwo jest nie do zniesienia.
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viairmelin irmelin
12:45
0154 6e27 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viairmelin irmelin
myanaj
12:45
2850 d59e 390
Reposted fromretaliate retaliate viairmelin irmelin
myanaj
12:45
0309 9a67 390

Nie bój się rozczarowań.
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viairmelin irmelin
myanaj
12:45
2232 fa26 390
Reposted fromkiffer kiffer viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl